Khung năng lượng mặt trời

 • mái kim loại lắp năng lượng mặt trời

  mái kim loại lắp năng lượng mặt trời

  Với nhiều loại giá đỡ mái thiếc khác nhau, khung lắp đặt năng lượng mặt trời trên mái bằng kim loại Alicosolar có thể đáp ứng

  yêu cầu mái tôn / mái kim loại hình thang và mái đường nối đứng có hoặc không xuyên qua

  những mái nhà.Alicosolar có đội ngũ kỹ sư xuất sắc và hệ thống quản lý chất lượng để cung cấp

  dịch vụ hoàn hảo.

 • mái ngói gắn năng lượng mặt trời

  mái ngói gắn năng lượng mặt trời

  Với nhiều loại giá đỡ mái thiếc khác nhau, khung lắp đặt năng lượng mặt trời trên mái bằng kim loại Alicosolar có thể đáp ứng

  yêu cầu mái tôn / mái kim loại hình thang và mái đường nối đứng có hoặc không xuyên qua

  những mái nhà.Alicosolar có đội ngũ kỹ sư xuất sắc và hệ thống quản lý chất lượng để cung cấp

  dịch vụ hoàn hảo.